Clowns worden in vele situaties ingezet; bij zieke of gehandicapte kinderen en zelfs bij demente bejaarden. Niemand hoeft er van overtuigd te worden dat de inzet van clowns een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen en vooral kinderen.

Mijn vele reizen naar Afrika, hebben mij geïnspireerd om ook als clown iets extra’s te doen voor kinderen die het niet zo goed hebben. In Afrika zijn te veel kinderen die het moeilijk hebben. Niet alleen door ziekte of handicap, maar veelal ook omdat ze door de HIV problematiek hun ouders hebben verloren, of omdat ze arm zijn, weinig of geen eten hebben of geen dak boven hun hoofd hebben. Juist ook deze kinderen hebben afleiding nodig, willen ook gewoon kind zijn.
Mijn doel is om een bijdrage leveren aan het plezier en kwaliteit van het leven van deze kinderen. Door professionele clowns voor ze te laten spelen.

In 2004 heb ik de daarvoor Stichting Africlowns opgericht.
Het doel zoals in de statuten van de stichting staat omschreven is als volgt:
 
“Kinderen in Afrika (en eventueel andere werelddelen) op een professionele wijze plezier en afleiding geven door clowns voor en met ze te laten spelen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun kind zijn en aan hun kwaliteit van leven”.

Maar hoe wil de stichting haar doel bereiken?

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door clowns voor en met kinderen in Afrika te laten spelen.
Clowns zullen vanuit Nederland naar Afrika reizen om daar kinderen te bezoeken. Kinderen in weeshuizen, ziekenhuizen en townships. Ook zullen er contacten gelegd worden met lokale organisaties om optredens in de toekomst te regelen met meerdere clowns. Optredens waarbij we ook lokale clowns willen inzetten om te spelen voor de kinderen.

Dit alles gaat natuurlijk niet van zelf. Wij kunnen hierbij altijd hulp gebruiken. Vooral financiële hulp.
Wilt u ons helpen? U kunt ons financieel steunen door uw gift te storten op:

Bankrekening 2922423  t.n.v. Africlowns te Zwolle.

Een eenmalig bedrag of een periodieke bijdrage, aan u de keus.
Of misschien structureel door sponsoring; samen kunnen we diverse mogelijkheden met u bespreken.
U kunt ons ook in natura steunen. Bijvoorbeeld in de vorm van drukwerk (folders, flyers, visitekaartjes e.d.), clownsneuzen om uit te delen, free-publicity middels een vermelding op uw website of artikel in uw bedrijfsblad.
Ook allerlei goede ideeën zijn welkom. Tips voor sponsoring, leuke ideeën om geld in te zamelen etc.

Heeft u ideeën? Neem contact met ons op; info@africlowns.nl of 06-41397441
 

Willem Hans Elbrecht,
Oprichter en voorzitter stichting Africlowns

Foto's Africlowns Tour
English please !